The benefits of Cuddly plasters for children in hospital!

En undersökning gjord 2015 visar tydligt den lugnande och tröstande effekt som Gosedjursplåster har för barn på sjukhus. 69 föräldrar till barn mellan 3-12 år deltog i undersökningen och här är resultatet:

  • 99% av föräldrarna sa att Gosedjursplåster tröstade barnet
  • 96% sa att Gosedjursplåstrer underlättade mycket för deras barn i undersökning och behandling
  • 91% sa att Gosedjursplåster minskade rädsla och obehag under behandlingar och undersökningar
  • 92% sa att Gosedjursplåster hjälpte före, under och efter undersökning och behandling
  • 99% av föräldrarna sa att Gosedjursplåster var extremt värdefulla för deras barn när de var på sjukhus